ГЕОЭКОЛОГИЯ


ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ

Geoekologiya, 2019, Vol. 3, P. 42-51

FEATURES OF THE WATER QUALITY IN SMALL RIVERS OF KHABAROVSK IN WINTER SEASON

© 2019 V. P. Shesterkin¹·*M. I. Afanas`eva¹, N. M. Shesterkina¹
¹
Institute of Water and Ecology Problems, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences,
ul. Dikopol’tseva, 56, Khabarovsk, 680000 Russia
*E-mail:
shesterkin@ivep.as.khb.ru

The paper presents the results of studies of the water chemical composition in small rivers of Khabarovsk and its surroundings in the winter low water period in 2017-2018. A significant variation is shown in the concentrations of dissolved substances in river water due to large differences in the composition of underlying rocks, groundwater and wastewater, as well as water of worn-out water supply and sanitation systems. The hydrocarbonate-calcium composition of water, the lowest pH and mineralization values, the phosphate concentrations, as well as the dominance of sulfate ion over chloride and nitrate nitrogen’s dominance over ammonium in the river water in the protected areas were identified. The higher content of dissolved substances and the bicarbonate-calcium (sometimes magnesium) composition of water are typical for the rivers in the outskirts of the city, fed mainly by groundwater in alluvial deposits. Hydrocarbonate-sodium (rarely ammonium) composition of water, maximum concentrations of major ions, contamination with phosphates, ammonium nitrogen, petroleum products and surfactants, absence of nitrite and nitrate nitrogen in anaerobic conditions were noted in the river water at the outskirts of the city, which are fed by wastewater. The hydrocarbonate-calcium composition of water, a decrease in the elevated concentrations of major ions during the winter season, pollution with ammonium and nitrite nitrogen, phosphates and oil products of water in the rivers of the central part of the city fed by groundwater and water of worn-out water supply and water disposal systems were established.

Keywords: Khabarovsk, small rivers, winter low water, mineralization, water quality, pollution, nutrients, oil products.

  DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-78092019342-51

REFERENCES

1. Аver'yanova, L.P., Goreiko, D.L., Kulakov, V.V. Podzemnye vody raiona Khabarovska i ikh zagryaznenie [Groundwater of the Khabarovsk region and their pollution]. Khabarovsk: kak on est' segodnya (ekologicheskoe sostoyanie) [Khabarovsdk as it is today (ecological condition)]. Khabarovsk: Priamurskoe geograficheskoe obshchestvo. 1998, pp. 115-118. (in Russian)

2. Аlekin, O.А. Osnovy gidrokhimii [Basics of hydrochemistry]. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1970, 442 p. (in Russian)

3. Istoriko-geograficheskii atlas goroda Khabarovsk [Historical and geographical atlas of the city of Khabarovsk]. Khabarovsk: FGUP «Dal'nevostochnoe aerogeodezicheskoe predpriyatie», 2008, 160 p. (in Russian)

4. Lobchenko, E.E., Minina, L.I., Goncharov, А.V., Nichiporova, I.P., Sorokina, E.F. Tendentsii izmeneniya kachestva poverkhnostnykh vod v raione g. Ekaterinburg [Trends in surface water quality near Yekaterinburg]. Sovremennye problemy gidrokhimii i formirovaniya kachestva vod: mater. nauch. konf. s mezhdunar. Uchastiem [Current problems in hydrochemistry and water quality formation. Proc. Sci. Conf. with international participation]. Rostov-on-Don, GKHI, 2010, pp. 130- 133. (in Russian)

5. Lobchenko, E.E., Minina, L.I., Lyampert, N.А., Nichiporova, I.P., Listopadova, N.N. Dinamika urovnya zagryaznennosti poverkhnostnykh vod basseina r. Moskva [Dynamics of the surface water contamination in the Moscow River]. Sovremennye problemy gidrokhimii i formirovaniya kachestva vod: mater. nauch. konf. s mezhdunar. uchastiem [Current problems in hydrochemistry and water quality formation. Proc. Sci. Conf. With international participation]. Rostov-on-Don, GKHI, 2015, part 1, pp. 84–88. (in Russian)

6. Morina, O.M., Shesterkin, V.P., Shesterkina, N.M., Ivanova, E.G. Problemy kachestva malykh rek g. Khabarovsk i ego okrestnostei [Water quality problems in small rivers in Khabarovsk and its suburbs]. Goroda Dal'nego Vostoka: ekologiya i zhizn' cheloveka: mater. konf. [Far East cities: ecology and human life]. Vladivostok-Khabarovsk: DVO RАN, 2003, pp. 104- 106. (in Russian)

7. Nefedova, E.G. Vnutrigodovaya izmenchivost' soderzhaniya osnovnykh pollyutantov v malykh vodotokakh gorodskogo okruga g. Voronezh [Annual variability of the main pollutants content in small streams of Voronezh city]. Sovremennye problemy vodokhranilishh i ikh vodosborov: trudy VI mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Current problems of water reservoirs and their drainage areas. Proc. VI Intern. Sci. and Pract. Conf.], Perm, PGU, 2017, vol. 3, pp. 144-149. (in Russian)

8. Ovcharova, E.P., Khomich, V.S., Chuduk, V.N. Vliyanie poverkhnostnogo stoka s gorodskoi territorii na khimicheskii sostav i kachestvo rechnykh vod [Impact of surface runoff from urban areas on the chemical composition and quality of river waters]. Ekologicheskoe sostoyanie vodnykh ob’ektov. Kachestvo vod i nauchnye osnovy ikh okhrany: dokl. VI Vseros. Gidrologicheskogo s’ezda. [Ecological status of water bodies. Water quality and scientific bases of their protection. Proc. VI All-Russia hydrological congress]. Moscow, Meteoagenstvo Rosgidrometa, 2006, pp. 154-158. (in Russian)

9. Sedykh, V.А., Roshchina, E.V. Otsenka urovnya zagryazneniya malykh rek v cherte goroda Novosibirska nefteproduktami [Evaluation of oil pollution of small rivers in Novosibirsk city]. Vodnye i ekologicheskie problemy Sibiri i Tsentral'noi Аzii: trudy III Vseros. nauchn. konf. s mezhdunar. Uchastiem [Water and ecological problems in Siberia and Central Asia. Proc. III All-Russia Sci. Conf. with intern. participation]. Barnaul, 2017, vol. 1, pp. 190–195. (in Russian)

10. Skakal'skii, B.G. Formirovanie gidrokhimicheskogo rezhima poverkhnostnykh vod v usloviyakh antropogennogo vozdeistviya [Formation of the hydrochemical regime of surface waters under the conditions of anthropogenic impact]. Ekologicheskoe sostoyanie vodnykh ob’ektov. Kachestvo vod i nauchnye osnovy ikh okhrany: dokl. VI Vseros. Gidrologicheskogo s’ezda. [Ecological status of water bodies. Water quality and scientific bases of their protection. Proc. VI All-Russia hydrological congress]. Moscow, Meteoagenstvo Rosgidrometa, 2006, pp. 99-109. (in Russian)

11. Forina, Yu.A., Shesterkin, V.P., Shesterkina, N.M., Talovskaya, V.S. Gidrokhimiya malykh rek zapadnogo sklona Sikhote-Alinya [Hydrochemistry of small rivers of the Western slope of Sikhote-Alin]. Biogeokhimicheskie i gidroekologicheskie parametry nazemnykh i vodnykh ekosistem [Biogeochemical and hydroecological parameters of surface and water ecosystems]. Khabarovsk, IVEP DVO RAN, 2011, pp. 125-135 (in Russian)

12. Chirikov, А.V. Reki Аmurskogo basseina (Shilka, Аmur i Sungari) v sanitarnom otnoshenii [Rivers of the Amur basin (Shilka, Amur and Sungari) in sanitary terms]. St. Petersburg, MPS, 1905, 133 p. (in Russian)

13. Shesterkin, V.P., Shesterkina, N.M. Gidrokhimiya rechnykh vod g. Khabarovska [Hydrochemistry of river water in the city of Khabarovsk]. Geokhimicheskie i biogeokhimicheskie protsessy v ekosistemakh Dal'nego Vostoka [Geochemical and biogeochemical processes in ecosystems of the Far East]. Vladivostok, Dal'nauka, 1999, pp. 112-119. (in Russian)

14. Shesterkina, N.M., Forina, Yu.А., Shesterkin, V.P. Gidrokhimiya malykh rek khrebta Bol'shoi Khekhtsir [Hydrochemistry of small rivers at Bolshoy Khekhsyr Range]. Biogeokhimicheskie i geoekologicheskie protsessy v ekosistemakh [biogeochemical and geoecological processes in ecosystems]. Vladivostok, Dal'nauka, 2005, pp. 201-208. (in Russian)

15. Shesterkin, V.P., Shesterkina, N.M. Mnogoletnyaya dinamika khimicheskogo sostava vod taezhnykh rek na garyakh severnogo Sikhote-Аlinya [Perennial dynamics of the water chemical composition of taiga rivers in the burned-out forest of the northern Sikhote Alin]. Problemy ekologicheskogo monitoring i modelirovaniya ekosistem, 2017, vol. 28, no. 2, pp. 56-70. (in Russian)

16. Shesterkin, V.P., Shesterkina, N.M. Transformatsiya khimicheskogo sostava vod srednego Аmura v zimnyuyumezhen' posle transgranichnogo zagryazneniya 2005 goda [Transformation of the chemical composition of the middle Amur water at the winter low-water period after transboundary pollution of 2005]. Geografiya i prirodnye resursy, 2018, no. 1, pp. 52-58. (in Russian)

17. Shesterkin, V.P., Аfanas'eva, M.I., Shesterkina, N.M.  Gidrokhimiya malykh rek tsentral'noi chasti g. Khabarovsk v zimnii period [Hydrochemistry of small rivers in the central part of Khabarovsk in winter]. Geosistemy v Severo-Vostochnoi Аzii. Tipy, sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya: mater. VI Vseros. nauch.-prakt. konf. [Geosystems in northeastern Asia. Types, current state and development prospects]. Vladivostok: TIG DVO RАN, 2018, pp. 298-301. (in Russian)