GEOEKOLOGIYA


INZHENERNAYA GEOLOGIYA. GIDROGEOLOGIYA. GEOKRIOLOGIYA

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief

Osipov Viktor Ivanovich

Deputy Editor-in-Chief

Rumynin Vyacheslav Genievich

Executive Editor

Rumyantseva Nadezda Alekseevna

Associate editor:

 • Borevskiy Boris Vladimirovich
 • Velichkin Vasiliy Ivanovich
 • Viktorov Alexei Sergeevich
 • Galkin Aleksandr Nikolaevich
 • Dmitriev Viktor Viktorovich
 • Kozlovskiy Sergey Viktorovich
 • Krupoderov Vladimir Stepanovich
 • Kurchikov Arkadiy Romanovich
 • Lavrusevich Andrei Aleksandrovich
 • Perlshtein Georgiy Zakharovich
 • Podolnyi Oleg Vladimirovich
 • Pozdnyakov Sergei Pavlovich
 • Anguelov Kiril
 • de Mulder, Ed F.J.
 • Sassa Kyoji
 • Wu Faquan

© Copyright 2023 IEG RAS. All right reserved.