ГЕОЭКОЛОГИЯ


ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ

Geoekologiya, 2019, Vol. 3, P. 75-82

HYDRODYNAMIC TRAPS FOR PETROLEUM PRODUCTS IN THE INTRUSIVE MASSIFS

© 2019 A. A. Skalin¹·*, A. V. Skalin¹
¹
“Uralgeoekologia” Research and Production Co. Ltd.,
ul. Mel’kovskaya, 9, Yekaterinburg, 620027 Russia
*E-mail:
inform@uralgeoecology.ru

We propose a method of hydrogeoecological prospecting for anthropogenic contamination with emulsified petroleum products of groundwater in the intrusive massifs of the Eastern Urals hydrogeological folded region. The method is the basis for designing the groundwater treatment with hydrogeodynamic traps. In the process of mapping, we find the indications for prospecting. We propose engineering solutions for safe arrangement of petroleum product traps adapted to heterogeneity geofiltration and capacitive properties of the intrusive massifs. We give recommendations concerning development of the technological schedules of oil mining and utilization of the disposed groundwater. We illustrate the granitoid massifs groundwater treatment in terms of purification from pollution with suspended mixtures of benzene, kerosene and diesel by examples of providing industrial and environmental security for oil storage facilities in the Middle Urals.

Keywords: groundwater pollution, intrusive massifs, hydrogeoecological prospecting, hydrogeodynamic traps, treatment against petroleum products, Middle Urals.

DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-78092019375-82

REFERENCES

1. Babushkin, V.D., Gaev, A.Ya., Gatskov, V.G., Mironov, S.V., Shtern, V.O. Nauchno-metodicheskiye osnovy zashchity ot zagryazneniya vodozaborov khozyaistvenno-pit’evogo naznacheniya [Scientific and methodological bases of protecting domestic drinking water intakes against pollution]. Perm, Perm. gos. univ. Publ., 2003, 264 p. (in Russian)

2. Borevskii, L.V., Borevskii, B.V., Kochetkov, M.V. Metodicheskiye rekomendatsii po vyyavleniyu, obsledovaniyu, pasportizatsii i otsenke ekologicheskoi opasnosti ochagov zagryazneniya geologiheskoi sredy nefteproduktami [Methodical recommendations on revealing, investigation, certification and assessment of environmental hazards of centers of geological environment pollution with petroleum products]. Moscow, GIDEK, 2002, 86 p. (in Russian)

3. Borevskii, B.V., Khordikainen, M.A., Yazvin, L.S. Razvedka i otsenka ekspluatatsionnykh zapasov mestorozhdenii podzemnykh vod v treshchinno-karstovykh plastakh [Prospecting and assessment of the useful groundwater resources in fracture-karst aquifers]. Moscow, Nedra, 1976, 247 p. (in Russian)

4. Gidrogeologicheskie osnovy okhrany podzemnykh vod ot zagryazneniya. Tsentr mezhdunarodnyklh proektov GKNT [Hydrogeological fundamentals of groundwater protection against pollution. The center for international projects, State Committee for Science and Technology]. Moscow, Nedra, 1984, 410 p. (in Russian)

5. Goldberg, V.M., Gadza S. Gidrogeologicheskie osnovy okhrany podzemnykh vod ot zagryazneniya [Hydrogeological foundations of the groundwater protection against pollution]. Moscow, Nedra, 1984. 262 p. (in Russian)

6. Mironenko, V.A., Shestakov, V.M. Teoriya i metody interpretatsii opytno-fil’tratsionnykh rabot [Theory and methods of interpreting field filtration tests]. Мoscow, Nedra, 1978, 325 p. (in Russian)

7. Mironenko, V.A. Dinamika podzemnykh vod [Groundwater dynamics]. Moscow, MGGU, 2001, 519 p. (in Russian)

8. Mironenko, V.A., Rumynin, V.G. Problemy gidrogeoekologii. Tom 3 (kn.2) Prikladnye issledovaniya. [Problems in hydrogeoecology. Volume 3 (book 2). Applied studies.]. Moscow, Izd. MGGU, 2002, 504 p. (in Russian)

9. Patent RF No 2047542. Sposob sbora nefteproduktov iz zagryaznennukh vodonosnykh plastov i gidrodinamicheskaya lovushka dlya nefteproduktov [Method of collecting petroleum products from contaminated aquifers and hydrogeodynamic trap for petroleum products]. Skalin, A.V., Skalina, G.M. Published 10.11.1995. Bull. no. 31. (in Russian)

10. Patent RF No 2666561. Sposob gidrogeodinamicheskoi ochistki ot nefteproduktov vodonosnykh plastov i gidrogeodinamicheskaya lovushka dlya nefteproduktov [Method of hydrogeodynamic purification of aquifers from petroleum products and a hydrogeodynamic trap for petroleum products], Skalin A.V., Skalin A.A. Published 11.09.2018. Bull. no. 31. (in Russian)

11. Plotnikov, N.I. Tekhnogennye izmeneniya gidrogeologicheskikh uslovii [Human-induced changes of hydrogeological conditions]. Moscow, Nedra, 1989, 268 p. (in Russian)

12. Putilina, V.S., Galitskaya, I.V., Yuganova, T.I. Protsessy biokhimicheskoi degradatsii neftyanykh uglevodorodov v zone aeratsii i podzemnykh vodakh [Processes of petroleum hydrocarbons degradation in the aeration zone and groundwater]. Geoekologiya, 2018, no.

3, pp. 43-55. (in Russian) 13. Skalin, A.A. Opyt gidrogeologicheskikh izyskanii v skal’nom massive dlya vysotnogo stroitel’stva “Ekaterinburg- CITY” [Experience of hydrogeological prospecting in a rock massif for the “Ekaterinburg-CITY” high-rise construction]. Zhilishchnoe stroitel’stvo, 2017, no. 11, pp. 7-12. (in Russian)

14. Skalin, A.V., Skalin, V.A., Skalin, A.A. Zashchita geolhimicheskimi bar’erami mestorozhdenii podzemnykh vod v dolinakh Srednego Urala [Geochemical barrier protection of groundwater deposits in the Middle Urals valleys]. Vodnoe khozyaistvo Rossii: problem, tekhnologii, upravlenie. 2019, no. 1, pp. 40- 50. (in Russian)

15. Frog, B.N., Levchenko, A.P. Vodopodgotovka [Water preparation]. Moscow, MGU Publ., 2003, 680 p. (in Russian)

16. Charbeneau, R.J. Models for design of free-product recovering systems for petroleum hydrocarbon liquids. Regulatory Analysis and scientific affairs department. API publication 4729; August 2003. 70 p.