ГЕОЭКОЛОГИЯ


ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ

Geoekologiya, 2021, Vol. 3, P. 52-68

ENGINEERING GEOLOGICAL ZONING OF THE RUSSIAN ARCTIC SHELF 

A.E. Rybalko1,2,3*, M. S. Zakharov1,**, V. A. Shcherbakov1,***, A. V. Loktev1,3****

 

1Gramberg All-Russian Research Institute of Geology and Mineral Resources of the World Ocean (FSBI “VNIIOkeangeologia”), Angliyskiy pr. 1,
St. Petersburg, 190121 Russia

2Institute of Earth Sciences, St. Petersburg State University V.O.10th line 31-33,
St. Petersburg, 190000, Russia

3Center for Marine Research, Lomonosov Moscow State University Lenininskie Gory 1, bld. 77,
Moscow, 119992 Russia

*E-mail: alek-rybalko@yandex.ru 
**E-mail: zhmike@mail.ru
***E-mail: victor-shcherbakov@mail.ru 
**** E-mail: andreiloktev@gmail.com

 

This paper reviews methodical principles of engineering geological zoning and scale taxonomic units of zoning, analyzes the main factors determining the engineering geological environment in various parts of the Arctic shelf, presents a schematic map of engineering geological zoning of the Russian Arctic shelf on scale 1:15 000 000. The generalizing characteristics of engineering geological condition within the selected areas are given.

Keywords: engineering geological zoning, Arctic shelf, engineering geological region, area, district, historical and genetic justification of zoning, taxonomy and typology of engineering geological conditions.

 

REFERENCES    

 1. Avetisov, G.P. Seismogennye zony Arktiki [Seismogenic zones in the Arctic]. St. Petersburg, VNIIOG Publ., 183 p. (in Russian)
 2. Aksenov, A.A., Dunaev, N.N., Ionin, A.S. et al. Arkticheskii shel’f Evrazii v pozdnechetvertichnoe vremya [The Arctic shelf of Eurasia in the late Quaternary]. Moscow, Nauka Publ., 1987, 277 p. (in Russian)
 3. Vinogradov, V. A., Goryachev, Yu. V., Gusev, E.A. Skvoznye strukturnye zony shel’f-okean Vostochnoi Arktiki [Through structural zones of the shelf-ocean of the Eastern Arctic]. Geological and geophysical characteristics of the Arctic region lithosphere. Proc. VNIIOceangeologiya, 2010, is. 7, vol. 210, pp. 32-47 (in Russian)
 4. Zakharov, M. S., Kobzev, A. G. Kartograficheskii metod i geoinformatsionnye sistemy v inzhenernoi geologii [Cartographic method and geographic information systems in engineering geology]. St. Petersburg, 2019, 116 p. (in Russian)
 5. Inzhenernaya geologiya SSSR. T.1 [Engineering geology of the USSR. Volume 1]. Komarov, I.S., Ed., Moscow, MGU Publ., 1978, 528 p. (in Russian)
 6. Inzhenernaya geologiya SSSR. Shel’fy SSSR [Engineering geology of the USSR. Shelfs]. Dzhandzhgava, K.I., Komarov, I.S., Neisvestnov, Ya.V., Eds. Moscow, Nedra Publ., 1990,  239 p. (in Russian)
 7. Karta rel’efa dna Severnogo Ledovitogo okeana [Map of the bottom topography of the Arctic Ocean]. Scale 1: 5 000 000, stereographic projection. St. Petersburg, GUNiO MO, VNIIOkeangeologiya, RAS, 1998. (in Russian)
 8. Matishov, G.G. Dno okeana v lednikovyi period [Ocean bed in the ice age]. Leningrad: Nauka, 1984, 176 p. (in Russian)
 9. Mironyuk, S.G. Uchet paleogeograficheskikh uslovii pri vypolnenii inzhenernykh izyskanii na shel’fe zapadnogo sektora Rossiiskoi Arktiki [Accounting for paleogeographic conditions upon engineering survey on the shelf of the western sector of the Russian Arctic]. Inzhenernye izyskaniya, 2015, no. 7, pp. 25-38 (in Russian)
 10. Mironyuk, S. G., Ivanova, A.A. Mikro- i mezorel’ef glyatsial’nogo shel’fa Barentseva i Karskogo morei v svete novykh dannykh [Micro- and mesorelief of the glacial shelf of the Barents and Kara Seas in the light of new data]. Byulleten komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda, 2018, no. 76, pp. 41-58 (in Russian)
 11. Naryshkin, G.D. Rel’ef dna Arkticheskogo basseina [The bottom topography of the Arctic basin]. Extended Abstract of Doctoral (Geogr.) diss. Moscow, VNIIOkeangeologiya, 2001,  47 p. (in Russian)
 12. Pavlidis, Yu. A. Ionin, A.S., Shcherbakov, F.A. Arkticheskii shel’f. Pozdnechetvertichnaya istoriya kak osnova prognoza razvitiya [Arctic shelf. Late Quaternary history as a basis for development forecast]. Moscow, GEOS, 1998, 184 p. (in Russian)
 13. Popov, I.V., Katz, R.S., Korikovskaya, A.K., Lazareva, V.P. Metodika sostavleniya inzhenerno-geologicheskikh kart [Method for compiling engineering geological maps.] Moscow, Izd. Geol. Literatury,  1950,  45 p. (in Russian)
 14. Popov, I.V. Inzhenernaya geologiya SSSR. Ch.1: Obshchii osnovy regionalnoy inzhenernoy geologii [Engineering geology of the USSR. Part 1: General principles of regional engineering geology] Moscow, MGU Publ., 1961, 478 p. (in Russian)